ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 سوالات پیش از خرید

طرح سوالات پیش از خرید سرویس و ابهامات مرتبط با آن

 دپارتمان روابط عمومی

هرگونه انتقاد یا پیشنهادی را از این بخش با ما در میان بگذارید

 دپارتمان فروش

طرح سوالات پیرامون خرید سرویس و مشکلات مرتبط با آن

 دپارتمان مالی

طرح سوالات پیرامون تمدید سرویس و مشکلات مرتبط با آن

 دپارتمان پشتیبانی دامنه

طرح سوالات پیرامون دامنه خریداری شده و مشکلات مرتبط با آن

 دپارتمان پشتیبانی میزبانی وب

طرح سوالات پیرامون فضای وب خریداری شده و مشکلات مرتبط با آن

 دپارتمان پشتیبانی سرور مجازی

طرح سوالات پیرامون سرور مجازی خریداری شده و مشکلات مرتبط با آن

 دپارتمان پشتیبانی سرور اختصاصی

طرح سوالات پیرامون سرور اختصاصی خریداری شده و مشکلات مرتبط با آن

 ارتباط با مدیریت

برای ارتباط مستقیم با مدیریت از این بخش اقدام نمایید