اطلاعیه بخش فروش در خصوص تحویل سفارشات

با سلام...

به دلیل تغییرات بخش فروش، سفارش هایی که از روز پنج شنبه مورخ 3 مرداد ماه 1392 تا روز یک شنبه مورخ 6 مرداد ماه 1392 بر روی وب سایت ثبت شوند، از اولین روز کاری بعد، دوشنبه مورخ 7 مرداد ماه 1392 به ترتیب پرداخت تحویل داده خواهند شد.

با تشکر - هایپرسرور